Tem Mắt Kính
Tem Mắt Kính
Mã sản phẩm: TMK
Giá : 1 VND

Tem mắt kính là loại tem có thể dán trực tiếp lên mắt kính, hoặc có thể dán vào gọng kính...

Tem kính mắt ESJ
Tem kính mắt ESJ
Mã sản phẩm: PVCESJ
Giá : 1 VND

Tem kính mắt ESJ chất liệu PVC, trên tem kính ESJ thể hiện được tên sản phẩm, tên cửa...

Tem Thái Lan
Tem Thái Lan
Mã sản phẩm: PVCTL
Giá : 1 VND

Tem kính mắt Thái Lan là loại tem có thể đeo lên gọng kính. Trên tem thể hiện các thông...

Tem kính mắt Hà Nội (Giấy)
Tem kính mắt Hà Nội (Giấy)
Mã sản phẩm: HNG
Giá : 1 VND

Tem kính mắt là phụ kiện dùng để đeo (gắn) lên sản phẩm mắt kính. Trên tem thể hiện các...