cab3e889a46853787385ac99d1a122d899726215

Những nỗi khổ chỉ người đeo kính mới hiểu

 15:15 06/12/2016

Bạn sẽ không bao giờ hiểu được nỗi khổ của người đeo kính đâu! Cho dù có buồn khổ như thế nào thì hãy tin rằng mình đang may mắn hơn cái lũ phải đeo kính rất nhiều...

Danh mục tin tức